EN
Цени на услугите в JOBS.bgJobs.bg е напълно автоматизирана платформа, като всички заявки се извършват изцяло през акаунта на компанията. Обяви можете да публикувате при цените посочени по-долу или със заредени кредити, при които ползвате значителна отстъпка (виж секцията Предплатени Пакети).
Цени за публикуване на Обяви в JOBS.bgВ Jobs.bg имате възможност да публикувате Diamond, Platinum, Gold и Silver платени обяви. Обявите с по-висок тип се показват преди останалите обяви. Всички обяви са с продължителност 4 седмици, при достигане на желания брой кандидати имате възможност да спрете обявата. Посочената цена е цена за публикуване на обявата и не зависи от периода на престой на обявата в сайта.
Тип Обява Цена
★★★★★ Diamond 250 лв. / кредита
★★★★★ Platinum 125 лв. / кредита
★★★ Gold 50 лв. / кредита
Silver 25 лв. / кредита
  безплатна 0 лв. / кредита
* Всички цени са без включен ДДС
Предплатени Пакети за публикуване на Обяви в JOBS.bgПакетите дават възможност за публикуване на обяви и ползване на други услуги в сайта със значителна отстъпка. Поръчката на пакети става през акаунта на компанията. Закупеният пакет се зарежда в акаунта на компанията, заредените кредити могат да бъдат използвани наведнъж или на части.
Кредити Цена на Пакета Отстъпка (%) Стойност на Пакета Примерен брой* стандартни обяви
с продължителност 4 седмици
Silver Gold Platinum Diamond
500 450.00 лв. 10% 500.00 лв. 20 обяви 10 обяви 4 обяви 2 обяви
1 000 870.00 лв. 13% 1 000.00 лв. 40 обяви 20 обяви 8 обяви 4 обяви
2 000 1 680.00 лв. 16% 2 000.00 лв. 80 обяви 40 обяви 16 обяви 8 обяви
3 000 2 460.00 лв. 18% 3 000.00 лв. 120 обяви 60 обяви 24 обяви 12 обяви
5 000 3 950.00 лв. 21% 5 000.00 лв. 200 обяви 100 обяви 40 обяви 20 обяви
10 000 7 600.00 лв. 24% 10 000.00 лв. 400 обяви 200 обяви 80 обяви 40 обяви
20 000 14 600.00 лв. 27% 20 000.00 лв. 800 обяви 400 обяви 160 обяви 80 обяви
35 000 24 500.00 лв. 30% 35 000.00 лв. 1400 обяви 700 обяви 280 обяви 140 обяви
50 000 32 500.00 лв. 35% 50 000.00 лв. 2000 обяви 1000 обяви 400 обяви 200 обяви
100 000 55 000.00 лв. 45% 100 000.00 лв. 4000 обяви 2000 обяви 800 обяви 400 обяви
150 000 75 000.00 лв. 50% 150 000.00 лв. 6000 обяви 3000 обяви 1200 обяви 600 обяви
* Кредитите могат да бъдат използвани за публикуване на обяви от всеки един тип или комбинация от тях. Примерният брой обяви е в случай, че използвате кредитите от пакета за публикуване на обяви само от един тип, на базата на актуалните в момента цени за съответния тип.
Важно: Броят обяви може съществено да се различава, в случай че използвате допълнителни опции като: допълнителни региони и др. Всички цени са без включен ДДС
Подсилване на обяваС тази опция можете да подсилите избраната обява. Изборът на опцията преподрежда обявата с днешна дата. Подсилването води до преместване по-напред в списъка, но не променя типа и крайната дата на обявата. За оптимален резултат можете да използвате тази опция веднъж седмично.
Цена за подсилване на:
Diamond 150 лв. / кредита
Platinum 75 лв. / кредита
Gold 30 лв. / кредита
Silver 15 лв. / кредита
безплатна не се предлага
* Всички цени са без включен ДДС
Допълнителни опцииДопълнителните опции са възможни при Silver, Gold, Platinum, Diamond обяви. Към цената на обявата се прибавя цената за избраните допълнителни опции.
- Обява със специален дизайн: +100 лв. / кредита
- Външен линк за кандидатстване за Silver, Gold: +25 лв. / кредита
- Външен линк за кандидатстване за Platinum, Diаmond: +0 лв. / кредита
- Промотиране на обявата в допълнителни локации: виж в платформата
Цена за публикуване на Oбяви в JOBS.bg без акаунтПосочените по-горе цени са валидни само при заявяване и публикуване на обяви от компанията през валидиран акаунт в платформата. Заявяването на обяви извън платформата, без акаунт е възможно за Diamond тип обяви при следните цени и условия*:
Брой обяви: Цена за Diamond обява:
1-5 400 лв.
6-10 380 лв.
11-25 360 лв.
26-50 340 лв.
*Обявите се публикуват след потвърждаване на заявката от Jobs.bg и получаване на плащане по банков път. С цел гарантиране надеждността на услугата плащането е необходимо да бъде извършено от фирмена банкова сметка, като данните в получения банков превод трябва да съвпадат с данните на компанията заявила обявата и посочените в обявата данни за компанията. Всички цени са без включен ДДС
Допълнителна информация бихте могли да получите на: +359 2 439 22 22
Възникна технически проблем! Проверете дали имате Интернет връзка и опитайте отново.
В случай че имате Интернет връзка и проблемът продължи, свържете се с наш администратор на тел. 02/439 22 22
Възникна технически проблем! Проверете дали имате Интернет връзка и опитайте отново.
В случай че имате Интернет връзка и проблемът продължи, свържете се с наш администратор на тел. 02/439 22 22