EN
Доставчици и подизпълнители
JOBS.BG използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудване и др. При работата си с подизпълнители и доставчици JOBS.BG изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с Политиките и Условията на Сайта.

Този документ съдържа актуалния списък на ползваните доставчици и подизпълнители във връзка с предоставянето на Услугите.

Данните се съхраняват на сървъри и комуникационно оборудване, собственост на JOBS.BG, намиращи се в индивидуални шкафове, разположени в колокационни центрове с контрол на достъп, двойно подсигурено захранване и климатизация:

1) Equinix (https://bg.equinix.com), ЕКУИНИКС (БЪЛГАРИЯ) ДЕЙТА СЕНТЪРС ЕАД, ЕИК: 200346310, София, Бъгария
2) Neterra (https://neterra.net), Нетера ЕООД, ЕИК: 121039370, София, България
3) Cloudflare, Inc. (https://www.cloudflare.com), San Francisco, CA. Cloudflare се използва за подсигуряване на сигурността и надеждността на услугата. Приложима е Политиката за поверителност на Cloudflare, Inc.
4) Google reCAPTCHA (https://www.google.com/recaptcha/about/)
5) DataDome (https://datadome.co), Paris, France. DataDome се използва за подсигуряване на сигурността и надеждността на услугата. Приложима е Политиката за поверителност на DataDome (https://datadome.co/privacy-policy/)

Телекомуникационни услуги:
ЛИНК Мобилити ЕАД, ЕИК: 131094924, София, България (www.linkmobility.bg)

Счетоводни и одиторски услуги (приложимо само при финансови документи):
БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ВСЕЛЕНА АД, ЕИК 206854625, София, България
ГЛОБЪЛ ОДИТ СЪРВИСЕЗ ООД, ЕИК 175407623, София, България

Услуги по показване на външни видеоклипове:
1) YouTube LLC, CA, USA, дъщерно дружество на Google Inc.
На някои страници в сайта се показват външни видеoклипове от YouTube. За тази цел се използва опцията „Подобрен режим на поверителност“, предоставена от YouTube LLC.
При вграждане и/или разглеждане на видео се използва YouTube API Service с цел вземане на заглавието, описанието и миниизображение (thumbnail) на видеоклипа. При ползването на тази услуга не се съхраняват и/или споделят никакви потребителски данни от JOBS.BG.
Външните услуги са извън контрола на JOBS.BG. За външните YouTube видеоклипове са приложими Условията на ползване на YouTube LLC и Политиката за поверителност на Google Inc., където можете да намерите по-подробна информация за събирането и използването на данни от YouTube и Google, за Вашите права в това отношение и за възможностите за защита на Вашата поверителност. Доставчикът може по всяко време да промени условията за ползване на своята услуга, целта и употребата на бисквитки и др.

2) Vimeo Inc., NY, USA. За външните Vimeo видеоклипове са приложими Условията на ползване на Vimeo Inc. и Политиката за поверителност на Vimeo Inc.


Възникна технически проблем! Проверете дали имате Интернет връзка и опитайте отново.
В случай че имате Интернет връзка и проблемът продължи, свържете се с наш администратор на тел. 02/439 22 22
Възникна технически проблем! Проверете дали имате Интернет връзка и опитайте отново.
В случай че имате Интернет връзка и проблемът продължи, свържете се с наш администратор на тел. 02/439 22 22