EN
Доставчици и подизпълнители
JOBS.BG използва подизпълнители и доставчици на услуги като специализирани дата центрове за надеждна и сигурна колокация на сървърното и мрежово оборудване и др. При работата си с подизпълнители и доставчици JOBS.BG изисква от тях стриктно да бъдат спазвани нашите инструкции, в съответствие с Политиките и Условията на Сайта.

Този документ съдържа актуалния списък на ползваните доставчици и подизпълнители във връзка с предоставянето на Услугите.

Данните се съхраняват на сървъри и комуникационно оборудване, собственост на JOBS.BG, намиращи се в индивидуални шкафове, разположени в колокационни центрове с контрол на достъп, двойно подсигурено захранване и климатизация:

1) Equinix (https://bg.equinix.com), ЕКУИНИКС (БЪЛГАРИЯ) ДЕЙТА СЕНТЪРС ЕАД, ЕИК: 200346310, София, Бъгария
2) Neterra (https://neterra.net), Нетера ЕООД, ЕИК: 121039370, София, България
3) Cloudflare, Inc. (https://www.cloudflare.com), San Francisco, CA

Телекомуникационни услуги:
ЛИНК Мобилити ЕАД, ЕИК: 131094924, София, България (www.linkmobility.bg)

Счетоводни и одиторски услуги (приложимо само при финансови документи):
БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ГРУП АД, ЕИК: 202850437, София, България
БРЕЙН СТОРМ КОНСУЛТ ИНТЕР АД, ЕИК: 205395368, София, България


Възникна грешка при сървъра. Моля опитайте отново.
Възникна грешка при сървъра. Моля опитайте отново.