EN
Въпроси и отговори - потребители | Въпроси и отговори - фирми
Въпроси и отговори - Фирми
Това е нова секция в Jobs.bg, в която ще откриете полезна информация, свързана с ползването на сайта от фирми. На тази страница можете да се запознаете с основните правила за работа със сайта. Правилата, прилагани в Jobs.bg, имат за цел да създадат и поддържат надеждна и справедлива среда за потребителите и компаниите, ползващи сайта.
Какво е необходимо за създаването на фирмен акаунт в Jobs.bg?
Jobs.bg прилага водещите стандарти за подсигуряване на надеждността на услугата. При онлайн услугите, за разлика от физическия свят, надеждната идентификация изисква допълнителни стъпки.

Валидацията по време на регистрация предпазва както на първо място кандидатите, така и самите компании от възможността да станат обект на злоупотреба с тяхното име от неоторизирани лица, което би могло значително да навреди на тяхната репутация.

За да създадете фирмен акаунт в Jobs.bg, е необходимо да попълните онлайн формата за заявка за регистрация. След попълване на заявката, ще получите имейл(и) за потвърждението ѝ.

За да подсигурим, че заявката е направена от оторизирани лица, представляващи компанията, се изисква идентификация посредством банков превод, който трябва да бъде направен задължително от фирмена сметка на юридическото лице, заявило регистрацията (в размер на 1 лв. без ДДС).

За да бъде завършена заявката за регистрация и допуснато публикуването на обяви в сайта, е необходимо фирмените данни, постъпили през банковата система, да съвпадат напълно с данните посочени в заявката.

Тези стъпки са необходими, за да бъде подсигурено, че заявката за регистрация е направена от компанията.
Колко и какви обяви могат да бъдат публикувани в Jobs.bg?
Jobs.bg има за цел да поддържа справедлива среда за всички фирми ползващи сайта, като предпази от възможността за злоупотреба с услугата чрез публикуване на неоправдано голям брой обяви. Поради тази причина всички фирми имат възможност да публикуват до 25 безплатни обяви месечно (в рамките на 30 календарни дни). В допълнение, при необходимост от по-голям брой обяви или обяви с по-голяма видимост има възможност за ползване на платен тип обяви.
Защо в полето длъжност е необходимо да бъде използвано общоприето наименование на длъжността?
Посочването на общоприето, конкретно наименование на длъжността е необходимо, за да се гарантира, че потребителите могат да се ориентират бързо и лесно за обявите, представляващи интерес за тях, разглеждайки общия списък с обяви. Необщоприети или вътрешнофирмени наименования на длъжността имате възможност да включите в текста на обява.
Какви са ограниченията при редактиране на вече публикувана обява?
Jobs.bg дава възможност за редактиране на обяви след тяхното публикуване при спазване на определни условия, имащи за цел да подсигурят надеждността на услугата за потребителите.

Функцията редактиране на публикувани обяви е предназначена за нанасяне на корекции, при необходимост, но не може да бъде ползвана за публикуване на различна от първоначално заявената обява.

При разглеждане на обяви, по които са кандидатствали, потребителите виждат информация в обявите за това, че вече са кандидатствали и датата на кандидатстване. В случай че обявата бъде подменена с различна от първоначално публикуваната, това би довело до объркване на кандидатите, че вече са кандидатствали по обява, по която в действителност не са. Поради тази причина Джобс.бг не допуска промяна на първоначално заявената длъжност. Редакции с цел отстраняване на евентуални грешки в заглавието могат да бъдат правени в рамките на 24 часа от публикуването, след което заглавието автоматично преминава в нередактируем режим.

При всяко редактиране, обявата преминава през преглед от администратор и се прилагат същите правила като при първоначално публикуване на обява. Необходимо е да се има предвид, че прегледът изисква технологично време, през което обявата не е активна в сайта.
Могат ли да бъдат публикувани дублирани обяви в сайта?
Използването на безплатни кредити не за нормална употреба, а за публикуването на повече от едно копие на една и съща обява с цел по-голяма видимост, затруднява и обърква потребителите, като в същото време е некоректно спрямо останалите компании. Поради тази причина, Jobs.bg не допуска такъв вид дублиране. В същото време, в случай че позицията не е запълнена, не съществуват никакви ограничения за продължаване на обявата след нейното изтичане.
Защо не се допуска публикуване на обяви в населени места различни от местоработата, както и добавяне на различаващи се от посочената месторабота населени места в текста на обявата?
Jobs.bg изисква в полето месторабота да бъде посочено населеното място, където служителят ще извършва дейността след своето назначаване. При търсене, избирайки населено място, кандидатите очакват обявите, които виждат, да са с месторабота в съответното населено място. Попълването на несъответстваща месторабота е некоректно и подвеждащо за кандидатите и поради тази причина не се допуска от Jobs.bg.

В случай че това условие отсъстваше, работодатели от цялата страна биха публикували обяви в градове несъответстващи на работното място, само заради евентуалната възможност да имат кандидати от тях. Това би довело до публикуването на хиляди обяви от цялата страна с невярно посочена месторабота във всеки един по-голям град и би направило търсенето по населено място невъзможно за кандидатите. За да се избегне това, политиката на сайта изисква коректното попълване на полето месторабота и не допуска допълнително добавяне на населени места в текста на обявата, различни от посоченото населено място в предвиденото за това поле.

Коректно посочената информация в обявите директно рефлектира върху имиджа на компанията сред кандидатите. Очакваме, че социално отговорните компании стриктно ще прилагат това условие.

За случаите, при които компания желае кандидатите да се преместят от друго населено място, е предвидена опция за допълнително промотиране. Тази опция е платена, за да се гарантира използването ѝ само в случаи, в които е наистина необходима.
Какви са предимствата при обявите с посочена заплата?
Кандидатите проявяват значителен интерес към обяви с посочено възнаграждение, поради тази причина безплатните обяви с посочено възнаграждение се показват преди тези без. При платените обяви с посочено възнаграждение компаниите имат възможност да ползват 20% отстъпка от базовата цена на обявата. Обявите с посочено възнаграждение имат значително по-голяма видимост, поради това че само такъв тип обяви се показват при търсене с филтър по заплата.
Информация за подаване на уведомления във връзка със ЗАЦУ
Информация за подаване на уведомления във връзка със ЗАЦУ, в случай че считате, че e налице незаконно съдържание или съдържание, което противоречи на Условията за ползване на сайта, може да намерите тук.
Имате въпрос?
Задайте го тук
Възникна технически проблем! Проверете дали имате Интернет връзка и опитайте отново.
В случай че имате Интернет връзка и проблемът продължи, свържете се с наш администратор на тел. 02/439 22 22
Възникна технически проблем! Проверете дали имате Интернет връзка и опитайте отново.
В случай че имате Интернет връзка и проблемът продължи, свържете се с наш администратор на тел. 02/439 22 22